295 θέσεις σε Αστυνομία και Πυροσβεστική

Όλες οι λεπτομέρειες τα κριτήρια και όσα πρέπει να ξέρετε

Η Αστυνομία χρειάζεται νέο αίμα ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν με στόχο το Σώμα να γίνει πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο. Εάν σας ενδιαφέρει να εργοδοτηθείτε στην Αστυνομία οι πιο κάτω πληροφορίες θα σας φανούν πολύ χρήσιμες. Η Βουλή αποδέσμευσε ήδη 295 θέσεις για κάλυψη οργανικών θέσεων στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί. Συνολικά, όμως οι κενές θέσεις στην Αστυνομία είναι 527 και στην Πυροσβεστική 79 (αποδεσμεύτηκαν 56).

Με βάση τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε οι προσλήψεις όποτε αυτές γίνουν (σ.σ. Πιθανολογείται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους) θα καλύψουν: 200 θέσεις αστυφυλάκων, 30 ειδικών αστυφυλάκων και εννιά θέσεων εξειδικευμένων αστυνομικών. Παράλληλα, 56 θέσεις θα αφορούν την Πυροσβεστική.

Κενές θέσεις παντού
Οι κενές θέσεις αφορούν ανώτερους αξιωματικούς, αξιωματικούς, λοχίες, αστυφύλακες, τακτικούς ειδικούς αστυφύλακες, ειδικούς αστυφύλακες και εξειδικευμένα μέλη.
Σημειώνεται ότι προκηρύσσονται θέσεις για πρόσληψη εξειδικευμένων μελών ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε διάφορα Τμήματα (Τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, πιλότοι για την Αεροπορική πτέρυγα, πλοίαρχοι για τη Ναυτική Αστυνομία).

Η διαδικασία
Με δεδομένο ότι ήδη η Βουλή αποδέσμευσε τις 295 θέσεις το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξή τους. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει:

Όταν οι θέσεις προκηρυχθούν μέσω δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (ισχύει η ίδια διαδικασία για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική), να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση. Η αίτηση θα γίνει μέσω της Κυβερνητικής Πύλης «Αριάδνη» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy

Να διαπιστωθεί μετά από εξέταση η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική καταλληλότητα τους.


-Να είναι ύψους όχι μικρότερο του 1,65 μ.οι άνδρες και 1.60 μ. οι γυναίκες.


-Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας σχολής.

-Να έχουν καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας.


-Στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν να έχουν κατά μέσο όρο συγκεντρώσει σε κάθε θέμα γενική βαθμολογία 50% και όχι λιγότερο του 40% των βαθμών.


-Να έχουν επιτύχει στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.


-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.


-Να μην απολύθηκαν ή τερματίστηκαν κατά το παρελθόν οι υπηρεσίες τους στη Δημόσια Υπηρεσία λόγω ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικου παραπτώματος.


-Εάν οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους για πρόσληψη στην Αστυνομία δώσουν ψευδή στοιχεία διαπράττουν ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύονται από την Αστυνομία.


-Να έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από εξειδικευμένη επιτροπή.


-Κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εάν δεν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα κριτήρια για πρόσληψη ειδικών αστυνομικών είναι:


-Nα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Να παρουσιαστούν ικανοποιητικές συστάσεις για το χαρακτήρα και τη διαγωγή τους.


-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

-Να διαπιστωθεί μετά από εξέταση η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική καταλληλότητα τους.

-Στις γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν να έχουν κατά μέσο όρο συγκεντρώσει σε κάθε θέμα γενική βαθμολογία 50% και όχι λιγότερο του 40% των βαθμών.


-Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

-Να έχουν επιτύχει στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.


-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμα να απαλλάγησαν όχι όμως για λόγους υγείας.

-Να μην απολύθηκαν ή τερματίστηκαν κατά το παρελθόν οι υπηρεσίες τους στη Δημόσια Υπηρεσία λόγω ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικου παραπτώματος.


-Εάν οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους για πρόσληψη στην Αστυνομία δώσουν ψευδή στοιχεία διαπράττουν ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύονται από την Αστυνομία.


-Να έχουν επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από εξειδικευμένη επιτροπή.


-Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αστυνομίας στο πεδίο 

Καμιά νέα οδηγία για Πυροσβεστική
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε πορεία αυτονόμησης αλλά όπως πληροφορηθήκαμε επίσημα από το Αρχηγείο Αστυνομίας δεν υπάρχουν νέες οδηγίες επί τούτου.

Πηγή: newsbomb.com.cy