Διεκδίκησε Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €27.000!

Διεκδίκησε Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €27.000!

Οι Αγγελίες Εργασίας σε συνεργασία με American College σου προσφέρουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις 1 από τις 5 υποτροφίες ύψους 40% για όλα τα ακαδημαϊκά έτη σπουδών για σπουδές σε ένα από τα πιο κάτω αξιολογημένα-πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του American College συνολικής αξίας μέχρι €27000:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα, Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό)
 • Διοίκηση Ξενοδοχείου (Δίπλωμα, Πτυχίο)
 • Γαστρονομικές Τέχνες (Πτυχίο)
 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών (Δίπλωμα)
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική (Δίπλωμα)
 • Διοίκηση Τουρισμού (Πτυχίο)

Για να δικαιούσαι να αιτηθείς 1 από τις πιο πάνω υποτροφίες θα πρέπει να είσαι:

 • κάτοχος απολυτηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης,
 • κάτοχος πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα)
 • μόνιμος κάτοικος Κύπρου

Άλλοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Οι υποτροφίες ισχύουν για έναρξη σπουδών στις 8 Οκτωβρίου 2020.
 • Η υποτροφία δε μπορεί να δοθεί σε τρίτο πρόσωπο.
 • Μπορείς να υποβάλεις αίτηση για 1 από τις πιο πάνω υποτροφίες συμπληρώνοντας το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Θα γίνει κλήρωση και δέκα ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις τηλεφωνώντας στο 22368013 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]