Έκτακτο Χριστουγεννιάτικο ΔΩΡΟ – Ποιοί το διακαιούνται

Η δαπάνη υπολογίζεται σε 15 εκ. ευρώ περίπου.

Tην παραχώρηση έκτακτου χριστουγεννιάτικου δώρου για το 2018 στους δικαιούχους ελάχιστους εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ), στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και στους εγκλωβισμένους αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η δαπάνη υπολογίζεται σε 15 εκ. ευρώ περίπου.

Όπως δήλωσε η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού, στους δικαιούχους ΕΕΕ θα δοθεί ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

  • Στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που είναι δικαιούχοι κατά το Δεκέμβριο 2018, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.#
  • Στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης, όπως αυτό προνοείται στην περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία.
  • Σε δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Νοικοκυριών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή δημοσίου βοηθήματος, ποσό ίσο με το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου του μηνός Δεκεμβρίου 2018, με ελάχιστο ποσό τα €100.
  • Στους εγκλωβισμένους, ποσό ίσο με το επίδομα εγκλωβισμένου του μηνός Δεκεμβρίου 2018.
  • Στα παιδιά εγκλωβισμένων τα οποία διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, ποσό ίσο με το επίδομα που θα τους παραχωρηθεί για τον μήνα Δεκέμβριο 2018.