Νέες Θέσεις Εργασίας στις υπεραγορές Alphamega

Νέες Θέσεις Εργασίας στις υπεραγορές Alphamega

Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Καφεστιατορίων / Service A’ Cafeteria – Λάρνακα

Βοηθοί Τμήματος Μή Τροφίμων – Λεμεσός

Ταμίες – Λεμεσός

Παραλήπτες/τριες – Λεμεσός

Οδηγός Διανομής Παραγγελιών / (E – commerce Drivers) (ωρομίσθιοι) – Λάρνακα

Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών E – Commerce – Λάρνακα

Φρουρός Ασφαλείας – Λεμεσός

Βοηθός Υπεύθυνος Τμήματος Αποθήκης – Λεμεσός

Barista – Limassol

Φρουροί Ασφαλείας – Πάφος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ / STORE MANAGERS – Λεμεσός

Πωλητές/τριες – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ / DELICATESSEN ASSISATNTS – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ / BAKERY ASSISTANTS – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / GROCERY ASSISTANTS – Πάφος

 

· Άμεση εργοδότηση με καθεστώς πλήρης απασχόλησης

· Τέσσερις εβδομάδες ετήσια άδεια αναπαύσεως

· 13ον μισθό

· Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

· Σχέδιο Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης

· Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων

· Παρέχουμε όλη την απαραίτητη εκπαίδευση

· Ευκαιρίες Ανέλιξης

· Ωφελήματα εργαζόμενου Προσωπικού στα καφεστιατόρια

και άλλα παρεμφερή ωφελήματα!

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο https://career.alphamega.com.cy/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22469546.