Πλήρης επιτυχία στις δοκιμές για την τετραήμερη εργασία

Στις εν λόγω δοκιμές πήραν μέρος περίπου 2500 εργαζόμενοι, δηλαδή το 1% του εργατικού δυναμικού της χώρας οι οποίοι δούλευαν 35 ή 36 ώρες την εβδομάδα σε τέσσερις ημέρες έχοντας παράλληλα τρεις ημέρες ανάπαυσης, εννοείται χωρίς μείωση αποδοχών.

Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Η παραγωγικότητα των εργαζόμενων αυξήθηκε είτε στην χειρότερη περίπτωση παρέμεινε η ίδια, γεγονός που αποδεικνύει ότι η μείωση του ωραρίου κάθε άλλο παρά συνεπάγεται μείωση της απόδοσης.

Πλέον, το 86% του εργατικού δυναμικού της Ισλανδίας προτιμά το συγκεκριμένο ωράριο (σε διάφορες ποαραλλαγές) και ήδη πολλοί από τους εργαζόμενους έχουν πετύχει τη μείωση του ωραρίου τους με τον ίδιο μισθό μετά από συλλογική διαπραγμάτευση.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών οι εργαζόμενοι δήλωναν ότι αισθάνονται λιγότερο άγχος ενώ συμπλήρωναν ότι εξασφάλιζαν μία καλύτερη ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

Τα trial για το τετραήμερο εργασίας διοργανώθηκαν από την εθνική κυβέρνηση της χώρας και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης του Ρεϊκιαβικ και αφορούσαν κυρίως το δημόσιο τομέα.

Πηγή: news247.gr