Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Υποβολή Αιτήσεων: Από 16/4/2018 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης

Με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ, παρέχονται χορηγίες σε πολίτες με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης, με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι δύναται να λάβουν 75%.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 8,000,000
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%
Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.mcit.gov.cy/
Αρμόδιος Φορέας: Υπηρεσία Ενέργειας (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22867190, 22867202, 22867180, 22867148 και 22867100