Θέλουν δουλειά στην Κυβέρνηση οι υπάλληλοι του Συνεργατισμού – Οι απαιτήσεις της ΕΤΥΚ

Η ΕΤΥΚ ζητά όπως όσοι υπάλληλοι του Συνεργατισμού επιλέξουν να μην αποχωρήσουν με το Σχέδιο να εργοδοτηθούν από την Κυβέρνηση εντάσσοντας τους στην κρατική μηχανή.

 

Η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων ζητά όπως το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου των 900 υπαλλήλων του Συνεργατισμού που θα πρέπει να αποχωρήσουν, να είναι ελκυστικό.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ανακοίνωση τους μετά από συνάντηση που είχαν με την ΣΚΤ, οι προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους της Τράπεζας δημιουργούν αδικίες εις βάρος αρκετών υπαλλήλων της Συνεργατικής και γι’ αυτό η ΕΤΥΚ τις θεωρεί ανεπαρκείς, με κύριο σημείο διαφωνίας το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου και τα ποσά αποζημίωσης.

Όπως επισημαίνουν, η ΣΚΤ, κατέθεσε τις εξής προτάσεις:

 1. Ποσό αποζημίωσης = Ετήσιος μισθός x Χρόνια Υπηρεσίας x 25%. Το ποσό να καταβληθεί σε δύο δόσεις.
 2. Μίνιμουμ Ποσό €40,000 Ευρώ ή 1 ετήσιο μισθό (το πιο ψηλό ποσό από τα δυο).
 3. Μέγιστο Ποσό €180,000 Ευρώ ή 3½ ετήσιους μισθούς, (το πιο χαμηλό ποσό από τα δυο).
 4. Πληρωμή συσσωρευμένων αδειών μέχρι 2 έτη.
 5. Ταμείο Υγείας για 3 χρόνια. 2
 6. Ασφάλεια ζωής για 3 χρόνια
 7. Ταμείο ευημερίας για 3 χρόνια.
 8. Μετατροπή των συμβατικών δανείων σε εμπορικά δάνεια.
 9. Για τους υπαλλήλους της ΣΚΤ που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ή υπερβάσεις σε τρεχούμενους ή και κάρτες, κατακράτηση του 30% επί του συνολικού ποσού για ένα εξάμηνο ώστε να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά της η ΕΤΥΚ ζητά όπως:

 1. Το Σχέδιο να απευθύνεται Σ’ ΟΛΟ το προσωπικό, να είναι εθελοντικό και να εφαρμοσθεί χωρίς πιέσεις / εκβιασμούς.
 2. 5 ετήσιοι μισθοί με μέγιστο ποσό (€200.000) και ελάχιστο (€100.000).
 3. Tο δικαίωμα επιλογής (Τράπεζα, Φορέας, Σχέδιο, κτλ), να ισχύει και για τους συναδέλφους που σήμερα εργάζονται στην Altamira.
 4. Να συνεχισθεί η κάλυψη τους για 5 χρόνια (Σχέδιο Υγείας + Ασφάλεια Ζωής).
 5. Πληρωμή του συνόλου των συσσωρευμένων αδειών και διατήρηση των όρων των συμβατικών δανείων και μετά την αποχώρηση
 6. Αν όσοι ζητήσουν να ενταχθούν στο σχέδιο δεν είναι ο επιδιωκόμενος αριθμός (900) τότε τον αριθμό των ατόμων αυτών να αναλάβει η Κυβέρνηση, να τους εργοδοτήσει στην κρατική μηχανή.