14.713 θέσεις εργασίας μένουν κενές με 4.389.308 άτομα να μην εργάζονται – Οι λόγοι

Πληθαίνουν καθημερινά οι εργοδότες που δηλώνουν πως δεν βρίσκουν εργαζομένους, ενώ την ίδια στιγμή 4.389.308 άτομα δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία.

Οπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο 2021 και ενώ ο δείκτης ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία (στο 13,2%), ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, εξαιρουμένου του πρωτογενούς τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση κατά 99,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (14.713 έναντι 7.382 αντίστοιχα το 2020)

Θέσεις εργασίας μένουν κενές για μήνες, ενώ την ίδια στιγμή οι άνεργοι και δη οι μακροχρόνια άνεργοι δυσκολεύονται να ξαναενταχθούν στην αγορά εργασίας, επιβεβαιώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων που υπάρχει στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό

Σύμφωνα με έρευνα του οίκου Manpower 72% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρουν μεγάλη δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης εξειδικευμένων ταλέντων. Σε αντίστοιχη έρευνα του ΣΕΒ με αντικείμενο: «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγέλματα και δεξιότητες στον εξορυκτικό κλάδο», αναφέρεται ότι 3 στις 10 επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στην απασχόλησης εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων.

Άλλη έρευνα του ΣΕΒ για τις δεξιότητες, το 2018, αναφέρει ότι το 36% των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας ενώ το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ, σε έκθεση του 2020 επισημαίνει: «Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα η οικονομία βιώνει το παράδοξο φαινόμενο της υψηλής ανεργίας (~17%), ενώ την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας όχι μόνον υψηλών αλλά και μεσαίων τεχνικών προσόντων λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες.

Πειρζήτητοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως είναι οι εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις στον χώρο της τεχνολογίας, ενώ κάθε καλοκαίρι μία στις πέντε θέσεις εργασίας που προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα ξενοδοχεία, δεν καλύπτεται. Συγκεκριμένα στη σεζόν του 2021, καταγράφηκαν 53.249 ελλείψεις σε σύνολο 244.124 θέσεων εργασίας.

Επιπλέον: σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (CEDEFOP) για τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων 2022 (European Skills Index) που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο 2022, η Ελλάδα κατατάσσεται:

  • Στην 4 η θέση από το τέλος ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills development), δείκτης που εκφράζει τα αποτελέσματα του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Στην 5η θέση από το τέλος στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων (skills activation, που αφορά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία).
  • Στην προτελευταία θέση στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων (skills matching, που αναφέρεται στο βαθμό που οι δεξιότητες ταιριάζουν στην αγορά εργασίας).

«Κλειδί» η κατάρτιση

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δουλειές ξανά», αλλάζει το καθεστώς της κατάρτισης, τόσο για τους παρόχους όσο και για τους καταρτιζομένους, με στόχο η κατάρτιση να μετατραπεί σε αποτελεσματικό εργαλείο για να βρουν δουλειά οι άνεργοι και να καλύψουν τις ανάγκες τους οι επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων θεσπίζεται ψηφιακή κάρτα για τους αναζητούντες εργασία, καταβολή μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 5 χρόνια) που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με τους εργασιακούς συμβούλους, καταβολή επιδόματος εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας) στους μακροχρόνια ανέργους που βρίσκουν δουλειά, εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την παραμονή στο μητρώο ανέργων, θέσπιση ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων, ουσιαστική αξιολόγηση των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και των καταρτιζόμενων.

Μάλιστα, για πρώτη φορά η πληρωμή των παρόχων και των ωφελούμενων κατάρτισης θα πραγματοποιείται βάσει αποτελέσματος (Payment by Results). Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της κατάρτισης θα «πιάσουν τόπο», το 30% του ποσού θα καταβάλλεται τόσο στους καταρτιζόμενους όσο και στους παρόχους, μόνο μετά την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος ανατίθεται στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέσω του νέου Μηχανισμού διευκολύνεται η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό, τοπικό και τομεακό επίπεδο, ενώ αξιοποιούνται πρωτογενή δεδομένα για τη διάγνωση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας (μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ, ΟΠΣ ΟΑΕΔ).

Τέλος θεσπίζεται ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων ως ψηφιακό εργαλείο, όπου θα καταγράφονται οι καταρτίσεις και οι πιστοποιήσεις που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος. Μέσω του νέου εργαλείου θα πιστώνονται «μονάδες», που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (κατά το επιτυχημένο μοντέλο της Γαλλίας), αλλά και θα διευκολύνονται οι έλεγχοι, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παροχής πληροφοριών σε δυνητικούς εργοδότες.

 

*Φωτογραφία Αρχείου

Πηγή: insider.gr