Ανοίγουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου 2022 και οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 5 Απριλίου 2022.

Το ΙΣΝ προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση (paid internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων του ΙΣΝ και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου διαφορετικών δωρεοδόχων/οργανισμών, οι οποίοι προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας και του αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Υπευθυνότητα και εντιμότητα
 • Κίνητρο και πνευματική περιέργεια
 • Ενεργή κοινωνική συμμετοχή
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Κίνητρο για εργασία σε κοινωφελές ίδρυμα
 • Επαρκείς γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά
 • Επαρκείς δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον Άλλα προσόντα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης (π.χ. Tεχνικά, Πληροφορικής, Λογιστικής ή Δημοσίων Σχέσεων)

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χωρίζεται σε δύο περιόδους: Την καλοκαιρινή (Μάιος –Αύγουστος) και τη χειμερινή (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) και αφορά θέσεις στα γραφεία του ΙΣΝ στην Αθήνα, σε όλα τα τμήματά μας (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω), καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνουν ευκαιρίες στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα
 • Κίνητρο και διανοητική περιέργεια
 • Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενδιαφέρον να εργαστούν σε κοινωφελές ίδρυμα
 • Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά και στα ελληνικά
 • Επαρκείς δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον
 • Άλλα προσόντα, ανάλογα με την εκάστοτε θέση πρακτικής άσκησης.

Θέσεις στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΙΣΝ:

Θέσεις πρακτικής άσκησης Καλοκαιρινή Περίοδος

(16 Μαΐου –12 Αυγούστου)

Χειμερινή Περίοδος

(3 Οκτωβρίου – 3 Φεβρουαρίου)

ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών

Έως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησης Έως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών Πρωτοβουλία για την Υγεία

Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης  Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών SNF Nostos

 Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών

Τεχνικές Δωρεές

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Οικονομική Διεύθυνση

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Πληροφορικής

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Νομική Διεύθυνση

Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.

Μη διαθέσιμη θέση Έως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)”

Μη διαθέσιμη θέση Έως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα

Διεύθυνση Δωρεών Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)”

Μη διαθέσιμη θέση Έως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης

Πώς θα κάνετε αίτηση

Κατ’ εξαίρεση, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος θα διαρκέσει 3 μήνες και δεν περιλαμβάνει θέσεις στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., στην ΕΛΣ και στην ΕΒΕ. Οι θέσεις στους παραπάνω οργανισμούς θα ανοίξουν τον Οκτώβριο του 2022, με το πλήρες άνοιγμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις ή για περισσότερες από μία περιόδους πρακτικής άσκησης. Το ΙΣΝ λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων από αξιόλογους υποψήφιους κάθε χρόνο, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα (που ανοίγει στις 15 Μαρτίου), μέχρι τις 5 Απριλίου 2022, 10:00 EST.

 

Πηγή: foitikikanea.gr