Εργάτης/τρια

Ανειδίκευτος Υπάλληλος ζητείται από εταιρεία κατασκευής πορτών στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Πλήρης Απασχόληση