Μηχανικός

Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης – Κυδωνιές Χαλανδρίτσας, Αχαΐας Πλήρης Απασχόληση