Λογιστής/στρια / Οικονομικα

Προϊστάμενος Λογιστηρίου – Καλλιθέα, Αττικής Πλήρης Απασχόληση