Κουζίνα / Μάγειρας / Σέφ

Β΄ Μάγειρας – Ρέθυμνο, Κρήτης Πλήρης Απασχόληση