Λογιστής/στρια / Οικονομικα

Βοηθός Λογιστή – Κέντρο, Θεσσαλονίκης Πλήρης Απασχόληση