Γραμματέας

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης / Βοηθός Λογιστή – Χανιά, Κρήτης Πλήρης Απασχόληση