10 επαγγέλματα που οδηγούν πιο εύκολα στο διαζύγιο

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η American Community Survey μετρήθηκαν τα διαζύγια και η συχνότητα τους ανά επάγγελμα στην Αμερική.

Η εν λόγω έρευνα, χρησιμοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οικογενειακών Ερευνών των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια του κατατάξει τα επαγγέλματα, ανάλογα με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη συχνότητα διαζυγίου που έχουν.


Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με χαμηλότερα εισοδήματα παντρεύονται πιο δύσκολα, αλλά όταν το κάνουν είναι και πιο πιθανό να πάρουν διαζύγιο.


Ενώ, αντίθετα οι άνθρωποι υψηλών εισοδημάτων ανέφεραν μεγαλύτερα ποσοστά ευτυχίας μέσα στον γάμο.


Πηγή: Lifo