Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία – Κύπρος

Κατώτατοι Μισθοί στα Ξενοδοχεία

Από την 01.06.2023, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 268/2023). Με βάση το Διάταγμα οι κατώτατοι μισθοί ανά επαγγελματική κατηγορία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Το πλήρες κείμενο του Διατάγματος επισυνάπτεται.

 

 Το περί Κατώτατων Μισθών στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023.pdf