Οι Κύπριοι ξεκίνησαν να ζητούν δάνεια – Αυξημένο το ενδιαφέρον

Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται, όπως αναφέρεται σε έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, όπως αναμενόταν με βάση και τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω κριτήρια είχαν γίνει αυστηρότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2014, ενώ από το πρώτο τρίμηνο του 2015 και μετέπειτα, έχουν παραμείνει αμετάβλητα.

Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, αυτοί συνεχίζουν να παραμένουν αμετάβλητοι, με εξαίρεση την αύξηση στον ανταγωνισμό από άλλα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις, οι συνολικοί όροι εφαρμογής παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν και σημειώθηκε περαιτέρω μικρή μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια, λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρά τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών για χαλαρότερα κριτήρια κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι, με εξαίρεση τον ανταγωνισμό από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές.

Όσον αφορά τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά, αυτοί έγιναν χαλαρότεροι. Συγκεκριμένα, η συνέχιση άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό, οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια καθώς και σε λιγότερες επιβαρύνσεις εκτός τόκων.

Όσον αφορά τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στην Κύπρο, ενώ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να γίνουν χαλαρότερα.

Στη ζώνη του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς έγιναν σημαντικά χαλαρότερα, ενώ για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν χαλαρότερα.

Αυξημένη ζήτηση δανείων

Η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, συνέχισε να καταγράφει αύξηση και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Αυτή η εξέλιξη οφειλόταν κυρίως στη συνεχιζόμενη σθεναρή οικονομική δραστηριότητα, τη μικρή αύξηση στους μισθούς, την προσφορά νέου δανεισμού αλλά και τα ιστορικά χαμηλά εγχώρια δανειστικά επιτόκια.

Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση στην καθαρή ζήτηση από όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες δανείων.

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει, σε γενικές γραμμές, αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζόμενο σθεναρό οικονομικό περιβάλλον και την ανάκαμψη που παρατηρείται στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, τα δάνεια από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης, των πάγιων επενδύσεων καθώς και η ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους. Οι υπόλοιποι παράγοντες παρέμειναν αμετάβλητοι.

Η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε περαιτέρω αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε ελαφρά μεγαλύτερο βαθμό από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο. Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους και η έλλειψη εναλλακτικής χρηματοδότησης από άλλα τραπεζικά ιδρύματα είχαν επίσης θετική επίδραση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων.

Σε γενικές γραμμές, η επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι θετικές προοπτικές στον κατασκευαστικό τομέα, φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς.

Κριτήρια για τη χορήγηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά

Όπως και στην περίπτωση των νοικοκυριών για στεγαστικούς σκοπούς, τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 και σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών για χαλαρότερα κριτήρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι, με εξαίρεση τον ανταγωνισμό από άλλα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και τις προσδοκίες σχετικά με τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα.

Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων έγιναν χαλαρότεροι, αφού σημειώθηκε περαιτέρω μικρή μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια, λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων θα παραμείνουν αμετάβλητα το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Στη ζώνη του ευρώ, τα αντίστοιχα κριτήρια προς νοικοκυριά αναμένεται να γίνουν ελαφρώς χαλαρότερα.

Ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε μικρότερο όμως βαθμό σε σχέση με τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για αυτή την κατηγορία δανείων, ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, η αύξηση της εμπιστοσύνης καταναλωτών καθώς και η μειωμένη προσφορά δανείων από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το δεύτερο τρίμηνο του 2018, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο και στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση.

Πηγή: businessnews