Επίδομα σίτισης 600 ευρώ σε φοιτητές: Δικαιούχοι και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες θα δώσει το Οικονομικό πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα, η οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ αφορά σε  προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού για το 2022-23, καθόρισε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Η καταβολή επιδόματος σίτισης, αφορά του σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Χίου Υδρας, Μακεδονίας και Καλύμνου.

Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών Α.Ε.Ν. μεικτής φοίτησης, ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι.

Οι δικαιούχοι σπουδαστές του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών/τριών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας της Α.Ε.Ν. στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η ο/η σπουδαστής/τρια και προωθούνται στον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ για έλεγχο και πληρωμή.

Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπουδαστών/τριών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, και αναφορικά με τους/τις δικαιούχους σπουδαστές/τριες που, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, πραγματοποιούν το προβλεπόμενο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 6. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές/τριες θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ της οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.