Εταιρεία της Κύπρου χορηγεί υποτροφίες για σπουδές – Πληρώνει δίδακτρα, διαμονή και σίτιση

Η EKO Κύπρου, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσφέρει σε φοιτητές από την Κύπρο υποτροφίες για φοίτηση στα Προγράμματα, «Μηχανική Πετρελαίου» του Πολυτεχνείου Κρήτης και “Ενέργεια, Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία” του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Οι υποτροφίες θα προσφερθούν σε δύο φοιτητές από την Κύπρο, για χρονική περίοδο 12 και 18 μηνών αντιστοίχως. Τα μαθήματα και η έρευνα, στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, θα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, στις οποίες περιλαμβάνονται διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, σεμινάρια και ερευνητικά έργα στον τομέα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και της αγοράς Ενέργειας. Παράλληλα, οι φοιτητές θα επωφεληθούν από σειρά πρακτικών διαλέξεων και θα διδαχθούν στην πράξη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Τα έξοδα των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών, επιπέδου μάστερ, θα καλυφθούν πλήρως με ποσό ύψους €3,000 (υποτροφία), ενώ τα έξοδα διαμονής και σίτισης στην Ελλάδα θα καλυφθούν από την ΕΚΟ Κύπρου με καταβολή χρηματικού ποσού ύψους €1,000 μηνιαίως (για 12 και 18 μήνες αντίστοιχα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο http://www.eko.com.cy

Πηγή: businessnews